Skip links

Oversiktsbilde av selve gården på Glemmen Gård Næringspark.

Om oss

Glemmen gård er regulert til næringsvirksomhet i 2008 og utnyttes til industri, kontor og forretningsformål. Næringsparken er på 110 mål. Glemmen Gård ligger i et sentralt og viktig næringsområde ved Råbekken og Dikeveien hvor det har funnet sted en betydelig næringsutvikling de siste to-tre tiårene.

Det legges vekt på god landskapsarkitektur med tilpasning av veianlegg og tilhørende bygninger til terreng og omgivelser. Det skal benyttes materialer og planter som bidrar til harmoni med omgivelsene.

Formål

 • Selskapets arbeidsområde er å prosjektere, bebygge og skreddersy bygg for våre leietakere.
 • Utviklingen skal ha fokus på trygge og sterke selskaper med langsiktige perspektiver og fremtidig verdiskapning.
 • Inngå leieavtaler som skaper god dynamikk på tvers av fagfelt og næringsområder.

Visjon

 • Glemmen Gård Næringspark skal fremstå som et attraktivt næringsområde for høykompetente bedrifter innen teknologi, håndverk og industri som har stort plassbehov.

 • Området skal ha fokus på en bærekraftig næringsutvikling med bla. fjernvarme til alle bygg og tekniske krav for å minimere fotavtrykket.

 • Den sentrale beliggenheten i aksen mellom Fredrikstad og Sarpsborg, “Glommabyen”, er miljømessig gunstig med tanke på kollektiv transport.

Eier-selskapene

Glemmen Gård Utvikling AS er eid med en tredjedel hver av:

Dahle Eiendom

Dahle Eiendom Holding AS ble etablert i 1981, og forvalter i dag ca. 40.000 kvadratmeter næringseiendom sentralt beliggende i Østfold. Eiendomsvirksomheten består av Dahle Eiendom med tilhørende selskaper.

Norbygg AS

Norbygg AS ble etablert i 1979 og har utviklet seg til å bli en sentral aktør/- total-entreprenør i markedet for næringsbygg. Bedriften består av høyt kvalifiserte ingeniører med lang og bred erfaring.

Glemmen Holding AS

Selskapet er eid av familien Johnsen, grunneier og eier av Glemmen Gård Næringspark. Omfatter 110 da nærings- areal. Grunneieren er opptatt av at området skal utvikles etter klare estetiske krav og ikke et tilfeldig næringsområde med bygninger i alle stilretninger.

Historie

 • Glemmen Gård – den eldste gården i gamle Glemmen kommune
 • Ryddet i steinalderen, delt i før svartedauden
 • Fra 1400: Biskopgods
 • Overtatt av Jens Bjelke i 1662
 • 1726: Solgt til Børge Gløersen for 700 riksdaler
 • 1880: Hans Hansen, skredder og predikant, kjøper grunnen
 • Siden 1880 vært i familiens eie – i dag familien Johnsen